Projekt 73 PP


Projekt WP39 / 73pp jest poświęcony rekonstrukcji historycznej postaci żołnierzy pełniących służbę w okresie II RP w 73 pułku piechoty z Katowic. Jesteśmy grupą pasjonatów historii, a w szczególności historii wojskowości polskiej w przededniu wybuchu II Wojny Światowej.

Odtwarzane przez nas postacie żołnierzy to tzw. późne wojsko II RP, lata 30-ste. W naszej pasji i zainteresowaniach kładziemy głównie nacisk na jak najwierniejsze rekonstruowanie nie tylko elementów wyposażenia żołnierskiego, szczegółów oporządzenia oraz munduru ale w równym stopniu na zgodność naszych działań z regulaminami obowiązującymi w wojsku polskim tego okresu oraz z obyczajowością i kulturą przedwojennej Polski.
Poczet sztandarowy 73 pp na Koszutce.

Rekonstrukcja to nie tylko występy na znanych imprezach dla ludności takich jak organizowana co roku w naszym regionie "Bitwa Wyrska" ale również praca nad samym sobą, nad poczuciem odpowiedzialności oraz zachowaniem wszelkich norm i kodeksów wojskowych. Zakładając mundur jaki nosili przed laty obrońcy granic naszej Ojczyzny przed napaścią nieprzyjaciela we wrześniu 1939 r. nie możemy pozwolić sobie na frywolne żarty lub podobne zachowanie.

Działając w rekonstrukcji dbamy o to aby pamięć o tych wielu bezimiennych bohaterach nie została zatarta przez czas i wiatr historii - jesteśmy im to winni. Cześć ich pamięci!